Diensten:

Klik op het onderwerp voor meer informatie:


***Sociaal Activeringstraject / Werkfit Maken-traject Een sociaal activeringstraject of een Werkfit Maken-traject heeft als doel om uit te komen op een zinvolle dagbesteding. Dit kan zijn dat je klaar bent om naar een betaalde werkplek te gaan of dat je gaat starten met een opleiding. Samen met een re-integratiebegeleider ga je kijken naar je competenties en interesses. Ook wordt er gewerkt aan je werknemersvaardigheden. Vaak wordt hiervoor een werkervaringsplek ingezet. Een werkervaringsplek is een soort van stageplek bij een reguliere werkgever. Na het Werkfit Maken-traject wordt er vaak het Naar Werktraject ingezet. ***Re-integratietrajecten / Naar Werk-traject Re-integratie betekent dat mensen weer aan het werk gaan. Door verschillenden omstandigheden is het mogelijk dat je al langere tijd thuis zit zonder werk. Vaak is het lastig om weer aan een baan te komen. Een andere reden kan zijn dat je nog geen werkervaring hebt. Bij een Re-integratietraject wordt er samen met jou gekeken waar je interesses liggen, wat je kwaliteiten zijn en welk werk het best bij je past. Samen gaan we op zoek naar een passende werkplek. Wij zoeken naar passende vacatures, helpen je met het opstellen van een motivatiebrief en ondersteunen je bij sollicitatiegesprekken. Natuurlijk hebben wij ook contacten bij werkgevers en proberen we, indien mogelijk, je te matchen met één van deze bedrijven. Bij een Naar Werk-traject wordt verwacht dat je alle bovenliggende stappen doorlopen hebt en dat je startklaar bent om op sollicitatiegesprek te gaan en te gaan werken. ***Jobcoaching Wanneer je eenmaal een werkplek hebt gevonden, is er de mogelijkheid om jobcoaching in te zetten. Het doel van jobcoaching is het versterken van jouw functioneren en het plezier in je werk behouden. Doel is uiteindelijk een duurzame werkplek. Jouw jobcoach komt regelmatig op jouw werkplek om samen aan jouw doelen te werken. Deze kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op werktempo, ritme, communicatie of sociale interactie. Daarnaast begeleidt de coach je in het voeren van gesprekken met je werkgever / leidinggevende en kijkt hij samen met jou naar oplossingen. ***Outplacement Een outplacement traject wordt via een werkgever ingezet voor een werknemer die niet meer werkzaam kan zijn bij zijn huidige werkgever. De re-integratiebegeleider gaat samen met de werknemer op zoek naar een passende nieuwe werkplek. Samen met je re-integratiebegeleider kijken we naar je competenties en welke volgende werkplek passend kan zijn. We kunnen hier een stage voor inzetten. Daarnaast biedt je re-integratiebegeleider je ondersteuning bij het solliciteren en helpt hij je bij de inrichting van je werkplek, bijvoorbeeld je arbeidscontract. ***2e spoor trajecten Het doel van re-integratie 2e spoor is het vinden van een passende baan bij een andere werkgever volgens de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Met passend wordt bedoeld; een functie die rekening houdt met én aansluit op jouw betreffende kwaliteiten en beperking(en). Een 2e spoortraject wordt door een werkgever ingezet wanneer er door een arbeidsdeskundige is bepaald dat aan de slag gaan bij je huidige werkgever niet meer mogelijk is. Samen met jouw re-integratiebegeleider ga je kijken welke competenties je hebt. Ook kijken we naar wat voor werk er voor jou mogelijk is. De re-integratiebegeleider gaat samen met jou onderzoeken wat er nodig is om je aan een andere baan te helpen. Dit kan zijn een werkervaringsplaats, competentietest, psycholoog, beroepskeuzetest etc. Jouw welzijn staat voorop en we streven er naar je zo snel en goed mogelijk te re-integreren. We ondersteunen je met het zoeken naar een passende baan, helpen je solliciteren en gaan in gesprek met je. Natuurlijk maken we, als het mogelijk is, gebruik van ons eigen netwerk. ***Loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding heeft als doel jou meer inzicht te geven in wat voor werk passend bij jou zou kunnen zijn. Om dit te onderzoeken vragen we je een online vragenlijst in te vullen. We gebruiken hiervoor het programma “Trjct” van LDC (Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie en beroepskeuzevoorlichting). We starten met een intakegesprek, zodat duidelijk wordt welke vragenlijst(en) het beste gebruikt kunnen worden. Er zijn drie soorten vragenlijsten; oriënterende, verkennende en verdiepende vragenlijsten. Na het invullen van deze vragenlijst(en), volgt een advies en stellen we een adviesrapport op. Het programma “Trjct” is gekoppeld aan vacaturesites zodat, aan de hand van jouw interesses en competenties, direct passende beroepen naar voren komen. Jouw loopbaanbegeleider van Peijnenburg Re-integratie coördineert dit voor je.

Deskundigheid:

 • Gecertificeerde jobcoaches
 • Geregistreerd Register Arbeidsdeskundige
 • Gediplomeerde loopbaanbegeleidster
 • Gecertificeerd voor begeleiden van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Doelgroepen die wij ondersteuning bieden:

 • Wajong
 • Doelgroepenregister
 • WIA
 • Bijstand
 • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
 • Ziektewet
 • Leerlingen van praktijkscholen en speciaal onderwijs
 • Leerlingen vanuit leerplichtambtenaar
 • Cliënten met een detentieverleden
 • Cliënten met een verslavingsproblematiek

Wat doen wij voor jou?

Jij bent op zoek naar werk, maar hoe pak je dat aan? Daar gaan we samen eens voor zitten. We beginnen met een goed gesprek, waarin jij ons vertelt wat je graag zou willen doen. Dan bekijken wij wat je zou kunnen doen. Daarbij denken we niet in hindernissen en bezwaren, maar in mogelijkheden en kansen. Het draait altijd om jou.

Vervolgens krijg je een jobcoach. Dat is jouw aanspreekpunt en begeleider, maar ook je steun en toeverlaat. Hij of zij maakt samen met jou een plan en gaat samen met jou op zoek naar de juiste werkplek. Bij de juiste werkgever. Niet voor een paar maanden, maar voor de lange termijn. Je bereidt samen sollicitaties en gesprekken voor en als dat nodig is, ga je samen op zoek naar de juiste trainingen en cursussen.

Ook als je je plek gevonden hebt en aan het werk bent is jouw jobcoach er voor jou. Je hebt intensief contact en blijft samen werken aan de beste werksituatie voor jou. Daar hoort ook contact met je familie en met de officiële instanties als gemeente en UWV bij. Je jobcoach zorgt ervoor dat je niet alleen staat.

 

Locatie Boxtel
Kastanjelaan 6a
5283 WE Boxtel
0411 - 689505

 

Locatie Tilburg
Jules de Beerstraat 60
5048 AH Tilburg
0411 - 689505

blik op werk