Participatiewet

Met de introductie van de Participatiewet, een aantal jaar geleden, is vastgesteld dat elke werkgever met meer dan 25 mensen in dienst bereid moet zijn te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen zijn organisatie, om iemand in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Wat betekent dit nu concreet voor je als werkgever?

Peijnenburg Re-integratie begeleidt veel verschillende doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ieder heeft zijn eigen verhaal en heeft een ander plan om bij zijn/haar doelstelling te komen.

Door onze lange ervaring en groot netwerk kunnen wij je precies vertellen wat het voor jou betekent en hoe je als werkgever invulling hieraan kunt geven.

 

Werkwijze Peijnenburg Re-integratie

Tijdens een eerste afspraak leggen we je uit welke voordelen het voor jou als werkgever heeft en welke inspanningen van je verwacht worden bij het in dienst nemen van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mocht je graag iemand een kans willen geven, dan kijken wij mee naar welke functie best passend is binnen jouw bedrijf. Deze vacature wordt vervolgens binnen ons team gedeeld. We inventariseren welke kandidaat het best passend is voor de functie. Mochten wij geen passende kandidaat hebben, dan delen wij deze functie, uiteraard in overleg, met onze opdrachtgevers en andere re-integratiebureau ’s.

 

Passende kandidaat en hoe verder?

Voordat een kandidaat start, komt deze eerst bij je op gesprek. Is er een klik dan maak je samen met de kandidaat en jobcoach van Peijnenburg Re-integratie afspraken over de opbouw van uren, welke werknemersvaardigheden worden verwacht en hoe intensief de coach aanwezig zal zijn op de werkplek. Onze jobcoach begeleidt vervolgens de cliënt. Hij of zij heeft wekelijks contact en maandelijks een evaluatie met jou en de cliënt.

 

Waarin begeleiden we je nog meer?

• Wij informeren je volledig over de voordelen en de inspanningen van het in dienst nemen van een jongere met een beperking.

• Wij onderhouden alle contacten met de betrokken instanties die de cliënt begeleiden naar een werkplek.

• Wij verzorgen de administratie.

• Wij ondersteunen bij al het papierwerk rondom de werk- of stageplek.

• Wij ondersteunen bij uitzoeken voor opleidingen en cursussen, mochten deze nodig zijn. We kijken ook naar subsidiemogelijkheden.

• Wij vragen eventuele werkplekaanpassingen aan en zien erop toe dat die correct worden uitgevoerd.

• Wij bieden je een mogelijkheid om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen jouw bedrijf vorm te geven.

 

 

Wat vragen wij van je?

• Wij vragen je een werkervaringsplek en/of werkplek ter beschikking te stellen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

• Wij vragen je om op basis van regelmatige afspraken een terugkoppeling over de cliënt te geven. Wij vragen je om contact met ons op te nemen als afspraken niet worden nagekomen of als er zaken zijn die niet voldoen aan wederzijdse verwachtingen.

• Wij vragen je om tijd en energie in dit project te steken, zodat voor alle partijen de kans op succes optimaal is. Dat is waar we voor gaan!

 

Locatie Boxtel
Kastanjelaan 6a
5283 WE Boxtel
0411 - 689505

 

Locatie Tilburg
Jules de Beerstraat 60
5048 AH Tilburg
0411 - 689505

blik op werk