Peijnenburg Re-integratie

De re-integratieverplichtingen voor de werknemer

Ben je ziek en in dienst van een werkgever? Dan start je om jouw mogelijkheden te vergroten, samen met je werkgever een re-integratietraject op. Re-integratie is namelijk, in eerste instantie, een zaak tussen werknemer en werkgever. Bij een re-integratietraject heb je als werknemer een aantal re-integratieverplichtingen. Het allerbelangrijkste is dat je volledig meewerkt aan je re-integratie. Hierbij kun je onder andere denken aan het volgen van een cursus of het accepteren van tijdelijke werkzaamheden binnen het bedrijf.

De belangrijkste verplichtingen

De belangrijkste re-integratieverplichtingen voor jou als werknemer zijn:

  • Je doet er alles aan om het herstel te bevorderen
  • Je hebt een actieve rol en denkt mee met de verschillende partijen zoals je werkgever, bedrijfsarts en arbodienst
  • Je houdt je aan de afspraken die je samen met je werkgever gemaakt hebt in het plan van aanpak
  • Je moet passende arbeid aanvaarden, zowel intern als extern
  • Je bent thuis beschikbaar voor controle
  • Denkt je werkgever dat het belangrijk is om een opleiding te volgen in het belang van je re-integratie? Dan moet je deze opleiding volgen.

Verplichtingen voor de werkgever

Niet alleen jij als werknemer hebt re-integratieverplichtingen, ook je werkgever heeft een aantal verplichtingen waar hij aan moet voldoen. Samen gaan jullie op zoek naar een oplossing voor jouw situatie.

Wil je meer weten over de rechten en plichten bij een re-integratietraject? Neem dan vrijblijvend contact op met Peijnenburg Re-integratie. Wij staan graag voor je klaar met een passend, persoonlijk advies.

Onze opdrachtgevers / werkgevers

Ervaringen

Na jaren van tijdelijk werk, nu eindelijk een vast contract!

Na jaren van tijdelijk werk, nu eindelijk een vast contract!

Teun, een inwoner van Gemonde en Wajong-gerechtigde, had een geschiedenis van veel banen van korte duur. Dit was vaak vanwege overvraging en communicatieproblemen. Bij Peijnenburg […]

lees meer
Hervonden passie in een nieuwe carrière

Hervonden passie in een nieuwe carrière

Op 62-jarige leeftijd kwam Salih in een Werkfit maken traject bij Peijnenburg Re-integratie, nadat hij ziek was uitgevallen na jarenlang werkzaam te zijn geweest in […]

lees meer
“Je hoeft niet alles alleen te doen”

“Je hoeft niet alles alleen te doen”

Op 24-jarige leeftijd kwam Mike in november 2022 bij ons in een Werkfit maken traject. Meteen was er een goede klik met zijn coach en […]

lees meer
Als je spreekt over een succesvol traject…

Als je spreekt over een succesvol traject…

Michael heeft bij ons, in opdracht van het UWV, een Werkfit traject gevolgd. Het doel hiervan was om samen met hem, voor de eerste keer […]

lees meer