Peijnenburg Re-integratie

Wat is de Participatiewet

De Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015.  Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen participeren (deelnemen) aan de arbeidsmarkt. Met de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong tot één regeling samengevoegd. Kun je door een ziekte of een handicap alleen met hulp werken? Of kun je helemaal niet werken? Dan val je onder de Participatiewet. Misschien kun je namelijk een uitkering of ondersteuning bij werk krijgen.

De uitvoering van de Participatiewet ligt grotendeels bij de gemeente. Gemeenten moeten iedereen met een bijstandsuitkering of Wsw indicatie, als ze kunnen werken, aan het werk helpen. Het UWV blijft verantwoordelijk voor mensen met een Wajong uitkering.

Een uitkering als je onder de Participatiewet valt

Om recht te hebben op een uitkering als je onder de Participatiewet valt, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • je woont in Nederland en bent 18 jaar of ouder;
  • je hebt niet voldoende inkomen of eigen vermogen om zelfstandig in levensonderhoud te voorzien;
  • je kunt geen beroep doen op een andere uitkering;
  • je zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring;
  • je doet actief mee aan activiteiten die je gemeente aanbiedt om werk te vinden (je voldoet dus aan de re-integratieverplichting).

Een re-integratietraject bij Peijnenburg Re-integratie

Peijnenburg Re-integratie wordt door gemeenten en door het UWV ingeschakeld om mensen te helpen, te begeleiden naar een duurzame werkplek. Zo begeleiden we ook mensen die onder de Participatiewet vallen. Wil je meer weten over de mogelijkheden van ons re-integratietraject? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag op weg.

Onze opdrachtgevers / werkgevers

Ervaringen

Na jaren van tijdelijk werk, nu eindelijk een vast contract!

Na jaren van tijdelijk werk, nu eindelijk een vast contract!

Teun, een inwoner van Gemonde en Wajong-gerechtigde, had een geschiedenis van veel banen van korte duur. Dit was vaak vanwege overvraging en communicatieproblemen. Bij Peijnenburg […]

lees meer
Hervonden passie in een nieuwe carrière

Hervonden passie in een nieuwe carrière

Op 62-jarige leeftijd kwam Salih in een Werkfit maken traject bij Peijnenburg Re-integratie, nadat hij ziek was uitgevallen na jarenlang werkzaam te zijn geweest in […]

lees meer
“Je hoeft niet alles alleen te doen”

“Je hoeft niet alles alleen te doen”

Op 24-jarige leeftijd kwam Mike in november 2022 bij ons in een Werkfit maken traject. Meteen was er een goede klik met zijn coach en […]

lees meer
Als je spreekt over een succesvol traject…

Als je spreekt over een succesvol traject…

Michael heeft bij ons, in opdracht van het UWV, een Werkfit traject gevolgd. Het doel hiervan was om samen met hem, voor de eerste keer […]

lees meer