Peijnenburg Re-integratie

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Heeft u personeel? In het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) staan maatregelen voor flexibel werk, het ontslagrecht en de financiering van de WW. Het kabinet wil werkgevers aanmoedigen om werknemers in vaste dienst te nemen. Ook moeten flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen krijgen.

Maatregelen uit het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

WW-premie naar type contract

 • U gaat een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt. Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie is 5 procentpunt.

Ontslag en transitievergoeding

 • Er komt een extra reden voor ontslag: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit verschillende ontslaggronden samen zorgen voor een redelijke grond voor ontslag.
 • Is de cumulatiegrond een reden voor ontslag? Dan kan de rechter een extra vergoeding toekennen van maximaal een halve transitievergoeding. Dit komt bovenop de transitievergoeding waar een werknemer recht op heeft.
 • Uw werknemers krijgen vanaf de 1e werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Nu kunnen werknemers pas een transitievergoeding krijgen als zij 2 jaar of langer bij u in dienst zijn.
 • Bij ontslag krijgt iedereen een transitievergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Het maakt dan niet uit hoelang de werknemer bij u werkte.
 • Moet uw bedrijf sluiten omdat u met pensioen gaat, ziek bent of overlijdt? En heeft u minder dan 25 werknemers? Dan kunt u compensatie krijgen voor de transitievergoedingen.
 • Per 1 april 2020 wordt de Regeling compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte ingevoerd. Doel van de regeling is om dubbele kosten voor u bij langdurige ziekte van een werknemer tegen te gaan.

Tijdelijk personeel en ketenbepaling

 • U kunt een werknemer langer in tijdelijke dienst houden. Het kabinet wil de ketenbepaling uitbreiden van 2 naar 3 jaar. De ketenbepaling is de periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten automatisch overgaan in een vast contract.
 • Personeel met een tijdelijk contract kunt u na een pauze van 3 maanden weer inhuren. Nu is dat een pauze van 6 maanden. Dit kan alleen bij terugkerend tijdelijk werk dat iemand maximaal 9 maanden per jaar voor u uitvoert. En als er afspraken over staan in de cao.

Payrollmedewerkers en oproepkrachten

 • Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij u in dienst zijn. Ook krijgen zij recht op een passende pensioenregeling.
 • U moet een oproepwerknemer minstens 4 dagen van tevoren oproepen. Oproepkrachten houden recht op loon over die uren als u dit werk minder dan 4 dagen van tevoren afzegt. In een cao kunnen afspraken worden gemaakt om de termijn van 4 dagen te verkorten tot 1 dag.
 • U moet een oproepkracht na 12 maanden een contract voor een vast aantal uren geven. Dit moet hetzelfde aantal uren zijn als de werknemer gemiddeld in de afgelopen 12 maanden voor u werkte.

Voor wie?

 • ondernemers met personeel

Wanneer?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat in op 1 januari 2020

Onze opdrachtgevers / werkgevers

Ervaringen

Na jaren van tijdelijk werk, nu eindelijk een vast contract!

Na jaren van tijdelijk werk, nu eindelijk een vast contract!

Teun, een inwoner van Gemonde en Wajong-gerechtigde, had een geschiedenis van veel banen van korte duur. Dit was vaak vanwege overvraging en communicatieproblemen. Bij Peijnenburg […]

lees meer
Hervonden passie in een nieuwe carrière

Hervonden passie in een nieuwe carrière

Op 62-jarige leeftijd kwam Salih in een Werkfit maken traject bij Peijnenburg Re-integratie, nadat hij ziek was uitgevallen na jarenlang werkzaam te zijn geweest in […]

lees meer
“Je hoeft niet alles alleen te doen”

“Je hoeft niet alles alleen te doen”

Op 24-jarige leeftijd kwam Mike in november 2022 bij ons in een Werkfit maken traject. Meteen was er een goede klik met zijn coach en […]

lees meer
Als je spreekt over een succesvol traject…

Als je spreekt over een succesvol traject…

Michael heeft bij ons, in opdracht van het UWV, een Werkfit traject gevolgd. Het doel hiervan was om samen met hem, voor de eerste keer […]

lees meer