Peijnenburg Re-integratie

De Banenafspraak: Een Overzicht van Kansen en Voordelen voor Werkgevers en Werknemers

Inleiding
De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging, en een belangrijke evolutie daarbinnen is de banenafspraak. Deze regeling biedt kansen voor zowel werkgevers als mensen met een ziekte of handicap.

Wat is de Banenafspraak?
De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om meer banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Deze mensen kunnen door hun situatie vaak niet het minimum(jeugd)loon verdienen, zelfs niet met aangepaste werkplekken. Hier springt de banenafspraak in.

Het Doelgroepregister
Val je onder de banenafspraak, dan word je opgenomen in het doelgroepregister. Hierdoor krijg je meer kans op het vinden van werk. Dit register zorgt voor duidelijkheid bij werkgevers over wie er onder de banenafspraak valt en verhoogt daarmee de kansen op een passende baan.

Voordelen voor Werkgevers
Het in dienst nemen van iemand uit het doelgroepregister biedt mogelijk voordelen voor werkgevers:

  1. Vergoeding voor Aanpassingen: Financiële ondersteuning voor het aanpassen van de werkplek aan specifieke behoeften.
  2. Jobcoach: Professionele begeleiding voor de werknemer om optimaal te functioneren.
  3. Loonkostenvoordeel: Een financiële tegemoetkoming in de loonkosten.
  4. No-riskpolis: Bescherming tegen de kosten van ziekteverzuim.

Conclusie
De banenafspraak opent deuren voor een inclusievere arbeidsmarkt. Bij Peijnenburg Re-integratie zijn we erop gericht om talent te matchen met de juiste werkplekken, waarbij de banenafspraak een waardevolle aanvulling is.

Het ondersteunt onze missie om mensen duurzaam te begeleiden naar een passende baan binnen het reguliere bedrijfsleven. Werkgevers die hieraan deelnemen dragen niet alleen bij aan een inclusievere arbeidsmarkt, maar plukken ook de vruchten van de vele voordelen die de banenafspraak biedt.

Deze informatie kan wijzigen op basis van besluiten van het UWV. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Kijk op UWV.nl voor de meest recente informatie.

Onze opdrachtgevers / werkgevers

Ervaringen

Na jaren van tijdelijk werk, nu eindelijk een vast contract!

Na jaren van tijdelijk werk, nu eindelijk een vast contract!

Teun, een inwoner van Gemonde en Wajong-gerechtigde, had een geschiedenis van veel banen van korte duur. Dit was vaak vanwege overvraging en communicatieproblemen. Bij Peijnenburg […]

lees meer
Hervonden passie in een nieuwe carrière

Hervonden passie in een nieuwe carrière

Op 62-jarige leeftijd kwam Salih in een Werkfit maken traject bij Peijnenburg Re-integratie, nadat hij ziek was uitgevallen na jarenlang werkzaam te zijn geweest in […]

lees meer
“Je hoeft niet alles alleen te doen”

“Je hoeft niet alles alleen te doen”

Op 24-jarige leeftijd kwam Mike in november 2022 bij ons in een Werkfit maken traject. Meteen was er een goede klik met zijn coach en […]

lees meer
Als je spreekt over een succesvol traject…

Als je spreekt over een succesvol traject…

Michael heeft bij ons, in opdracht van het UWV, een Werkfit traject gevolgd. Het doel hiervan was om samen met hem, voor de eerste keer […]

lees meer