Peijnenburg Re-integratie

Van Ziektewet naar WIA: LGU, LAU en VVU in het Kort Uitgelegd

Zit je in de ziektewet en vraag je je af wat de volgende stappen zijn? Heb je binnenkort een WIA keuring en weet je niet wat je kunt verwachten? De overgang naar de WIA (keuring) kan uitdagend zijn. Gelukkig is er informatie en ondersteuning beschikbaar om je te begeleiden bij deze overgang.

Loongerelateerde Uitkering (LGU)

Heb je in de 36 weken voordat je in de ziektewet kwam minimaal 26 weken gewerkt dan start je WIA met een Loongerelateerde Uitkering (LGU). De LGU heeft een maximale duur van 2 jaar. De duur van de LGU is afhankelijk van je arbeidsverleden. De hoogte van de LGU is gerelateerd aan het salaris wat je gemiddeld verdiende in de 26 weken voordat je in de ziektewet kwam. De duur van de LGU is gelijk aan de duur van je opgebouwde WW-recht.

Loonaanvullingsuitkering (LAU)

De arbeidsdeskundige van het UWV heeft een bedrag vastgesteld dat je nog kunt verdienen. Dit wordt de restverdiencapaciteit genoemd. Verdien je 50% of meer van je restverdiencapaciteit dan kom je na de LGU in de LAU. De LAU is een loonaanvullende uitkering. Het vult jouw inkomsten aan in verhouding tot het loon wat je gemiddeld verdiende in de laatste 26 weken voordat je in de ziektewet kwam.

Vervolguitkering (VVU)

Wanneer je LGU eindigt en minder dan 50% van je restverdiencapaciteit verdient kom je in de VVU. Bij de VVU wordt gekeken naar het wettelijk minimumloon en je arbeidsongeschiktheidspercentage. Je uitkering in de VVU is dus niet langer gerelateerd aan je laatst verdiende salaris. De VVU is meestal aanzienlijk lager dan de LGU. Het is verstandig om te onderzoeken of je recht hebt op aanvullende toeslagen.

Verdien je meer dan 50% van je restverdiencapaciteit dan verandert de uitkering naar een LAU.

Vragen Over LGU, LAU en VVU?

De wetgeving rondom uitkeringen kan ingewikkeld zijn. Jouw situatie, arbeidsverleden en gezondheid bepalen welke uitkering voor jou van toepassing is. Bij Peijnenburg Re-integratie staan we voor je klaar om helderheid te scheppen.

Inzicht in je eigen situatie geeft rust en duidelijkheid. Dit zien wij als een eerste stap in het re-integratieproces.

Neem contact op met Peijnenburg Re-integratie en laat ons je wegwijs maken in de regelgeving en je ondersteunen in het vinden van een passende werkplek.

Onze informatie is algemeen van aard; raadpleeg de UWV-website voor specifieke en bindende informatie.

Onze opdrachtgevers / werkgevers

Ervaringen

Na jaren van tijdelijk werk, nu eindelijk een vast contract!

Na jaren van tijdelijk werk, nu eindelijk een vast contract!

Teun, een inwoner van Gemonde en Wajong-gerechtigde, had een geschiedenis van veel banen van korte duur. Dit was vaak vanwege overvraging en communicatieproblemen. Bij Peijnenburg […]

lees meer
Hervonden passie in een nieuwe carrière

Hervonden passie in een nieuwe carrière

Op 62-jarige leeftijd kwam Salih in een Werkfit maken traject bij Peijnenburg Re-integratie, nadat hij ziek was uitgevallen na jarenlang werkzaam te zijn geweest in […]

lees meer
“Je hoeft niet alles alleen te doen”

“Je hoeft niet alles alleen te doen”

Op 24-jarige leeftijd kwam Mike in november 2022 bij ons in een Werkfit maken traject. Meteen was er een goede klik met zijn coach en […]

lees meer
Als je spreekt over een succesvol traject…

Als je spreekt over een succesvol traject…

Michael heeft bij ons, in opdracht van het UWV, een Werkfit traject gevolgd. Het doel hiervan was om samen met hem, voor de eerste keer […]

lees meer