Peijnenburg Re-integratie

Teamcoaching door Peijnenburg Re-integratie

Wanneer medewerkers in een team gedreven en met plezier presteren, draait een organisatie goed. Dit lijkt logisch en eenvoudig, echter laat de praktijk soms anders zien. In verloop van tijd kan het zijn dat er onbewust een andere cultuur is ontstaan dan de oorspronkelijke visie en missie van de organisatie. Dit kan komen door groei en of wisseling van personeel. Met als gevolg, teams waarin teamleden vooral bezig zijn met hun eigen werk en resultaten. Teamleden die niet of minder het gevoel hebben meer deel uit te maken van het team en/of organisatie. Resultaat, minder vertrouwen, een gespannen sfeer op de afdeling met onbewust weinig onderling respect. Dit kost veel energie en inspiratie.

Sterke teams waarin je wilt werken zijn niet vanzelfsprekend. Ze kunnen wél ontwikkeld worden.

Peijnenburg re-integratie heeft de beschikking over een NOBCO  gecertificeerde ervaren beroeps- en teamcoach vanuit de praktijk die directie, ondernemer en leidinggevende helpt bij de ontwikkeling van de medewerkers in een team.

De teamcoach van Peijnenburg Re-integratie coacht en begeleidt het team bij de ontwikkeling van Zelfstandigheid, Samenwerking  en Efficiëntie in de organisatie.

Voorafgaand aan een teamcoach-traject  wordt geïnventariseerd waar men als team nu staat, welke knelpunten er zijn, waar men samen naar toe wil en wat het team nodig heeft om dat doel te bereiken. Deze inventarisatie start allereerst met een intake met de teamleider en aansluitend met de teamleden individueel. Vervolgens wordt het doel- beoogde eindresultaat bepaald.

De teamcoachsessies worden op maat samengesteld naar de behoefte van de organisatie. Veiligheid en onderling vertrouwen is de basis die wordt gecreëerd om als team verder te ontwikkelen.

Onze opdrachtgevers / werkgevers