Peijnenburg Re-integratie

Vertrouwenspersoon

Jammer genoeg komt het nog steeds regelmatig voor dat een werknemer geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Denk aan pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Wanneer een werknemer hier lang mee blijft lopen, kan dit grote gevolgen hebben. Niet alleen voor de betreffende werknemer, maar ook voor jou als werkgever. Want wanneer een werknemer last krijgt van zijn of haar gezondheid, omdat er werkstress is ontstaan, neemt de productiviteit alleen maar af.

Voor een getroffen medewerker is het daarom prettig wanneer hij of zij terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Wist je dat het volgens de Arbowet verplicht is om hiervoor een beleid op te stellen en uit te voeren? Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Dit kan een vertrouwenspersoon intern zijn, maar het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon is ook een optie. En voor een externe vertrouwenspersoon ben je bij Peijnenburg Re-integratie aan het juiste adres.

Waarom een externe vertrouwenspersoon aanstellen?

Een werknemer kan er vanuit gaan dat alles wat met de vertrouwenspersoon besproken wordt, niet met een ander wordt besproken. De vertrouwenspersoon heeft namelijk een geheimhoudingsplicht.

Bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon intern is het belangrijk om te kijken naar de functie van een vertrouwenspersoon. Een leidinggevende mag geen vertrouwenspersoon worden, evenals de werkgever zelf. Dit omdat ze vaak al toegang hebben tot persoonlijke informatie van de werknemers en dit mogelijk botst met de reguliere taken. Ook is het belangrijk dat een vertrouwenspersoon zaken gescheiden houdt en een neutrale mening heeft.

Een externe vertrouwenspersoon inhuren is daarom vaak een goede optie. Deze vertrouwenspersoon werkt namelijk onafhankelijk, omdat hij of zij in geen enkele manier in verbinding staat met het bedrijf. Ook zorgt dit ervoor dat er meer afstand is tot de organisatie, waardoor werknemers sneller aan zullen kloppen met hun problemen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon gaat in gesprek met de werknemer die een melding heeft gedaan over ongewenste omgangsvormen die plaatsvinden op de werkvloer. De taken van een LVV-registervertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • Het verzorgen van de eerste opvang van een werknemer die te maken heeft met een ongewenste omgangsvorm;
  • Het nagaan of er een oplossing mogelijk is in informele sfeer;
  • De werknemer informeren over de verschillende oplossingen, zoals een klachtenprocedure;
  • Het begeleiden van de werknemer wanneer hij of zij de zaak wil indienen bij de klachtencommissie of leidinggevende van de onderneming;
  • Het doorverwijzen naar hulpverlenende instanties, zoals een huisarts of mediator;
  • Het geven van voorlichting over de aanpak tegen ongewenst gedrag;
  • Het adviseren en ondersteunen van de werkgever, leidinggevenden en het management bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
  • Het registreren van de meldingen over ongewenst gedrag.

Onze vertrouwenspersonen

Simone Verzijl

Birgitte van de Koevering

Marjoke Smits

 

 

Contact

Wil jij een externe vertrouwenspersoon inhuren? Of heb je behoefte aan meer informatie? Dan ben je bij Peijnenburg Re-integratie aan het juiste adres. Neem vrijblijvend contact met ons op of plan een kennismakingsgesprek.

Onze opdrachtgevers / werkgevers