Peijnenburg Re-integratie

Ervaringen

Niet alle cliënten zijn in staat om zelfstandig een plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Zij hebben ondersteuning en intensieve begeleiding nodig. Bij Peijnenburg Re-integratie wordt iedere cliënt intensief begeleid door een multidisciplinair team. Er wordt met cliënten naar oplossingen gezocht voor de problemen die een belemmering vormen om deel te nemen aan onderwijs of om aan het werk te gaan. Om deze kwetsbare doelgroep goed te begeleiden gaat Peijnenburg Re-integratie uit van de volgende uitgangspunten.

Aandacht en zorg, waarbij er een persoonlijke vertrouwensrelatie wordt opgebouwd waarin de cliënten zich gehoord en gezien voelen. Hierdoor gaan zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. Er worden duidelijke kaders en grenzen aangegeven waarbinnen cliënten zich verder kunnen ontwikkelen. Peijnenburg Re-integratie beschikt door jarenlange ervaring over een uitgebreid netwerk in het bedrijfsleven.

In 5 jaar tijd een hele ontwikkeling doorgemaakt

In 5 jaar tijd een hele ontwikkeling doorgemaakt

Jennifer, (27), is de helft van een tweeling. Beide meisjes zijn tien weken te vroeg geboren en kregen bij de geboorte een hersenbloeding. Jennifer daarover: […]

lees meer
Succesverhaal van een doorpakker

Succesverhaal van een doorpakker

Jan werd door het UWV bij Peijnenburg Re-Integratie aangemeld. Jan was 32 jaar stucadoor geweest en kon vanwege rugklachten zijn beroep als stucadoor niet meer […]

lees meer